Dokumenty k PZP

Biela karta

Biela karta je potvrdením o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Dostanete ju od poisťovne ku uzavretej PZP zmluve do 1 mesiaca od uzavretia zmluvy a zaplatenia prvého poistného. Bielou kartou sa musíte preukázať pri dopravnej kontrole na území Slovenskej republiky.

čítajte viac …

Zelená karta

Slúži ako potvrdenie o uzavretom poistení vozidla mimo územia SR. Ak spôsobíte škodu účastníkovi cestnej premávky, ktorý má bydlisko resp. sídlo mimo územia SR, o krytie škôd sa stará Systém zelenej karty, ktorého výhody môžete využívať takmer vo všetkých krajinách Európskej únie.

čítajte viac …

Správa o nehode

Tlačivo Správa o nehode musíte mať pri sebe vo vozidle pre prípad nastania dopravnej nehody. Účastníci nehody vyplnia svoje údaje, údaje o aute a popíšu nehodu. Pôvodca poistnej udalosti má následne povinnosť odovzdať tlačivo do svojej poisťovne, poškodený dostane kópiu správy o nehode.

čítajte viac …

Nahlásenie poistnej udalosti – poistený(škodca, vinník nehody)

Zoznam potrebných kontaktov, telefónnych čísel a formulárov všetkých poisťovní, ktoré budete potrebovať ak ste spôsobili dopravnú nehodu a potrebujete nahlásiť škodu.

čítajte viac …

Nahlásenie poistnej udalosti – poškodený

Zoznam potrebných kontaktov, telefónnych čísel a formulárov všetkých poisťovní, ktoré budete potrebovať ak ste boli poškodenou stranou v dopravnej nehode a potrebujete nahlásiť škodu.

čítajte viac …

Formuláre na stiahnutie