Úrazové poistenie sedadiel

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, často nazývané poistenie sedadiel, pokryje prípadné škody a náklady, ktoré vzniknú úmrtím pri dopravnej nehode, vážnejšími zraneniami a trvalými následkami po nehode a tiež pokrýva ľahšie úrazy.

Infolinka:

0948 117 707

Taktiež nám môžete napísať na e-mailovú adresu

urazove@poistenie.sk

Úrazové poistenie sedadiel Allianz Slovenská poisťovňa

V poisťovni Allianz môžete uzavrieť úrazové poistenie sedadiel vo forme doplnkového poistenia ku nasledovným existujúcim uzavretým produktom poistenia vozidla:

 • Havarijné poistenie
 • Moje auto
 • KASKO Economy
 • Poistenie skiel a vybraných rizík
 • Poistenie pre prípad odcudzenia celého vozidla
 • Poistenie ojazdených motorových vozidiel

V Allianz vám vyhovejú aj v prípade, keď nemáte uzatvorený žiadny z vymenovaných produktov. V rámci produktu Moje Auto je možné uzavrieť úrazové poistenie sedadiel samostatne.

Úrazové poistenie sedadiel KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa

V poisťovniach KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa si môžete ku havarijnému poisteniu dojednať úrazové poistnenie sedadiel vo forme doplnkové poistenia s nasledujúcim krytím

 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu s maximálnou výškou krytia 6 638,78 €
 • Poistenie pre prípad trvalých následkov po úraze s maximálnou výškou krytia 13 277,57 €

Úrazové poistenie sedadiel Generali Slovensko poisťovňa

Ku havarijnému poisteniu je možné v poisťovni Generali dojednať úrazové poistenie v nasledujúcom znení:

 • Poistenie sa vzťahuje na prípad trvalých následkov po úraze
 • Sadzba je stanovené na 0,24 €/deň
 • Poistné krytie získava každá osoba vo vozidle
 • Limit poistného krytia: 28 000 €