Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany pokrýva náklady na právnu pomoc pre osoby s právnym vzťahom k motorovému vozidlu – vlastník, držiteľ, vodič, cestujúci a nájomca vozidla.

Poisťovňa v rámci poistenia právnej ochrany pokryje tieto právne úkony.

  • Vymáhanie poistného plnenia v prípade škôd na zdraví a majetku, sem môžeme zaradiť náklady na zdravotnú starostlivosť (poplatky u lekára a v nemocnici)
  • Zastupovanie v prípadoch trestného a priestupkového práva, sem sa radí zabitie z nedbanlivosti, prípadne neoprávnené udelenie pokuty
  • Právne úkony súvisiace so zadržaním vodičského a technického preukazu
  • Problémy s poistným plnením, resp. zníženým poistným plnením, či ďalšie prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené platné poistné zmluvy. Toto je oblasť Poistného práva.
  • Právne úkony súvisiace so zmluvami, ktoré sa dotýkajú vášho vozidla, napr. leasingová zmluva, či zmluva o predaji a kúpe vozidla. Toto je oblasť Zmluvného práva.

Poistenie právnej ochrany – informácie

Máte záujem o poistenie právnej ochrany alebo potrebujete viac informácii? Volajte na našu infolinku

0948 117707

Môžete nám taktiež napísať na emailovú adresu:

pravne@poistenie.sk