Poistenie finančnej straty GAP

Pri dopravnej nehode, pri ktorej nastala totálna škoda na vozidle (tj. vozidlo je nepojazdné) alebo vám bolo vozidlo odcudzené, dostanete poistné plnenie, znížené o spoluúčasť, výška ktorej je dohodnutá v poistnej zmluve, pričom poistné plnenie sa vypláca v aktuálne trhovej cene vozidla. Strácate však rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou cenou vozidla (príklad: kupovali ste vozidlo za 15 000 € a jeho trhová cena medzitým klesla na 10 000 €, poisťovňa vám preplatí len týchto 10 000 € znížených o spoluúčasť). Pri uzavretom GAP poistení dostanete preplatený aj tento rozdiel! Poisťovňa vypláca náhradu škody priamo vám ako poškodenému.

V prípade, že ste kúpili vozidlo na leasing a stále ho splácate, pri totálnej škode alebo krádeži vozidla bude leasingová spoločnosť požadovať rozdiel medzi nákladmi, ktoré mala daná spoločnosť na obstaranie automobilu a vami zaplatenými splátkami, ku ktorým sa pripočíta krytie z havarijnej poistky.

Pre vyššie spomenuté prípady môžete využiť poistenie obstarávacej ceny. Poistné plnenie tohto druhu poistenia často pokryje aj akontáciu na nové vozidlo.

Máte záujem o poistenie finančnej straty alebo potrebujete viac informácii? Volajte na našu infolinku

0948 117707

Môžete nám taktiež napísať na emailovú adresu:

havarijne@poistenie.sk

GAP poistenie UNIQA

V poisťovni UNIQA môžete uzavrieť GAP poistenie, ktoré sa dá brať ako doplnkové poistenie ku havarijnému poisteniu. UNIQA v rámci tohto produktu uhradí pri totálnej škode alebo odcudzení vozidla rozdiel medzi cenou kúpnou(novou) cenou a zostatkovou hodnotou automobilu.

Podmienky uzatvorenia a fakty o GAP poistení v poisťovni UNIQA

 • Uzatvorenie havarijného poistenia v poisťovni AXA :
  produkt Auto & Voľnosť – KASKO.
 • Vek automobilu maximálne 6 rokov
 • Poistná suma až do výšky 30 000 €
 • UNIQA uhradí aj spoluúčasť

Poistné plnenie pri GAP poistení v UNIQA poisťovňa – príklad

Príklad ako prebieha poistné plnenie pri GAP poistení:

Predpokladajme nasledujúce:
- Kúpili ste vozidlo za 16 000 €
- Za 3 roky jeho trhová hodnota klesne na sumu 8 000 €
- Máte uzavreté havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %.

Pri havárii nastala na vašom vozidle totálna škoda alebo vám vozidlo odcudzili. Normálne by ste dostali len 8000 € – spoluúčasť 400 €, tj. 7600 €.
Ak máte uzatvorené aj GAP poistenie, poisťovňa vám preplatí spoluúčasť 400 € a navyše doplatí zvyšných 8000 € z trhovej ceny vozidla. Teda dostanete celú kúpnu hodnotu vozidla 16 000 €. Táto suma vám často postačí aj na kúpu nového vozidla.

Poistenie finančnej straty Allianz Slovenská poisťovňa

GAP poistenie poskytuje aj Allianz Slovenská poisťovňa, ktorá vám umožní uzavrieť tento druh poistenia vo forme pripoistenia ku niektorému z nasledujúcich existujúcim uzavretým produktov poistenia vozidla Allianz:

 • Havarijné poistenie
 • Moje Auto
 • Kasko Economy

V Allianz však navyše môžete uzavrieť poistenie finančnej straty aj v prípade, že žiadny z týchto produktov nemáte uzavretý, ale máte havarijné poistenie dojednané v inej poisťovni a to prostredníctvom produktu KASKO Total.

Poistenie finančnej straty KASKO Total – informácie
- Poistenie je možné uzavrieť na nové či ojazdené, osobné či firemné, a tiež dodávkové vozidlá s hmotnostným limitom 3500 kg.
- Poistná doba: tento typ poistenie je možné uzavrieť na 3, 4 alebo 5 rokov
- Územná platnosť je daná poistnými podmienkami poisťovne, v ktorej máte uzatvorené poistenie vozidla
- Spoluúčasť: je možné dojednať poistenie so spoluúčasťou alebo bez nej.

Poistenie finančnej straty Wüstenrot poisťovňa

Produkt: SuperGAP – Poistenie finančnej straty

O poistení SuperGAP Wüstenrot

 • Dojednáva sa pre prípad totálne škody na vozidle, ktorá vznikla poškodením, zničením alebo krádežou vozidla.
 • Poistenie sa vzťahuje na nové aj ojazdené vozidlá
 • Hmotnosť do 3500 kg
 • Podmienka je mať uzatvorené havarijné poistenie vo Wüstenrot alebo inej poisťovni