Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je povinné poistenie vozidla vyplývajúce zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Známe je pod skratkou PZP.

PZP kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla nasledovného charakteru:

 • Škody na zdraví a náklady vzniknuté pri usmrtení osôb
 • Škody na majetku – zničenie, poškodenie a odcudzenie vecí
 • Náklady na ušlý zisk
 • Náklady na právne úkony vzniknuté pri vymáhaní poistného plnenia

Kto musí mať uzatvorené PZP poistenie

Zákonné poistenie musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, ako napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. PZP uzatvára držiteľ motorového vozidla, ktorý je uvedený v Osvedčení o evidencii vozidla, vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. PZP musí byť uzatvorené dňom zápisu do evidencie motorových vozidiel.

Limity krytia pri PZP

Sú stanovené nasledovné minimálne limity poistného krytia:

 • 5 000 000 €: škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 • 1 000 000 €: škody vzniknuté na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady vyplývajúce z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú za vyššie poistné sadzby aj produkty s vyššími limitmi krytia.

Poistná udalosť

PZP pokrýva škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú iným účastníkom cestnej premávky. Ak ste vinníkom nehody, máte povinnosť nahlásiť túto udalosť v poisťovni, kde máte uzatvorené PZP a tiež odovzdať správu o nehode. Poisťovňa na základe toho zlikviduje poistnú udalosť a škodu preplatí priamo poškodenej strane. Ak ste poškodenou stranou pri poistnej udalosti, je potrebné nahlásiť poistnú udalosť v poisťovni škodcu, tá vám po likvidácii vyplatí poistné plnenie.

Asistenčné služby ku PZP

Asistenčné služby sú bežnou súčasťou PZP. Ich ponuka, rozsah a limity krytia sa však v každej poisťovni líšia. Je preto vhodné sa informovať o detailoch asistenčných služieb, ktoré dostanete v danej poisťovni. Prehľad asistenčných služieb jednotlivých poisťovní nájdete tu: Porovnanie asistenčných služieb slovenských poisťovní.

Pripoistenia ku PZP

Niektoré poisťovne poskytujú v cene PZP aj pripoistenia, iné vám ponúknu pripoistenia za istý poplatok. Najčastejšie sem spadá pripoistenie proti živelným udalostiam, úrazové pripoistenie osôb a pripoistenie čelného skla.

Doklady ku PZP

PZP zodpovednosti dostanete nasledovné dokumenty:

 1. Poistná zmluva resp. návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 2. Všeobecné poistné podmienky o PZP
 3. Biela karta
 4. Zelená karta
 5. Správa o nehode
 6. Asistenčná karta

Povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla online

Povinné zmluvné poistenie je možné uzatvoriť aj online. Na uzatvorenie vám postačí počítač s pripojením na internet a váš obľúbený internetový prehliadať. Vyplníte niekoľko základných informácii o vás a vašom vozidle, vyberiete si najvýhodnejšiu cenu spomedzi všetkých poisťovní a nakoniec poistenie zaplatíte platobnou kartou alebo cez internet banking. Poistenie vzniká pripísaním sumy poistného na účet poisťovne, čím je proces poistenie ukončený. Výhodou je porovnanie ponuky všetkých poisťovní pomocou nášho porovnávača PZP, máte tak zaručenú najvýhodnejšiu cenu PZP.

PZP porovnanie – produkty

PZP Allianz Slovenská poisťovňa

PZP Allianz Slovenská poisťovňa

Produkty

 • Modul Basic, Modul Standard – základné krytie
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €
 • Modul Optimal – vyššie krytie
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 10/5 mil. €
 • Modul Ostatné vozidlá
  Je možné zvoliť základnú alebo navýšenú úroveň krytia

- Ako jediná na Slovensku ponúka možnosť spoluúčasti na PZP

PZP Astra poisťovňa

PZP Astra poisťovňa

Produkty:

 • Základný limit poistného plnenia:
  škody na zdraví- 5 000 000 Eur
  škody na majetku- 1 000 000
 • Rozšírený limit poistného plnenia
  škody na zdraví- 5 000 000 Eur
  škody na majetku- 2 500 000 Eur

Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • výkon vozidla
 • vek osoby
 • miesto bydliska
 • účel použitia vozidla
 • rok výroby vozidla
 • bonus za bezškodový priebeh, ale aj malus za škodový priebeh poistnia zodpovednosti

Asistenčné služby:
Viac info- Astra Assistance

PZP AXA poisťovňa

PZP AXA poisťovňa

Produkt: PZP STANDARD

- Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/2.5 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Výkon vozidla v kW
 • Miesto Bydlisko/Sídla: bratislavskí a košickí vodiči majú o 10% vyššie poistné
 • Osoby nad 25 rokov majú zľavu 35%
 • Zľava 10% pri ročnom platení poistného

Pripoistenia
- Ku PZP AXA sa dajú dojednať nasledovné pripoistenia: Úrazové pripoistenie, Pripoistenie skiel, Pripoistenie batožiny, Pripoistenie asistencie, Pripoistenie právnej asistencie

PZP ČSOB poisťovňa

ČSOB poisťovňa

Produkt: PZP – Povinné zmluvné poistenie

- Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/2 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Objem valcov v cm3 a výkon motora v kW
 • Miesto bydliska/sídla
 • Vek osoby
 • Za bezškodovosť zľava až do výšky 55%
 • Pre mladé rodiny s deťmi zvýhodnéné poistné 30% zľavou
 • Pri ročnom platení zľava 5%, rovnaká zľava aj pri poistení ďalšieho auta v rámci rodiny

Pripoistenia
- V cene PZP je úrazové pripoistenie detí do 15 rokov

PZP Generali Slovensko poisťovňa

PZP Generali Slovensko poisťovňa

Produkty

 • AUTOMATIK Štandard – základný produkt
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €
 • AUTOMATIK Plus – produkt s navýšeným krytím
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 6/6 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Objemu valcov v cm3
 • Výkon motora v kW
 • Vek osoby: Nižšie sadzby pre starších vodičov
 • Možnosť dojednať PZP len na územie SR a ČR, SR a Maďarska alebo SR a Poľska, kedy dostatene zľavu 10%
 • Vstupná zľava až do výšky 60%, ďalšie zľavy do 15%, pre rodičov s dieťaťom mladším ako 15 rokov a pri poistení viac áut

- Pre področné platby sa neuplatňuje prirážka

Pripoistenia
- Pripoistenie pre prípad krádeže, vandalizmu a živelných škôd v cene PZP

PZP Groupama poisťovňa

PZP Groupama poisťovňa

Produkty

 • Economy – základný produkt
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Objem motora v cm3
 • Vek
 • Hmotnosť vozidla
 • Miesto bydliska
 • Pri bezškodovom priebehu vstupná zľava až do výšky 60%, a možná dodatočná zľava 10-30%
 • Pri ročnom platení poistého zľava 5%
 • Zľava za typ používaného paliva

KOMUNÁLNA poisťovňa

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Produkty

 • GARANT PLUS – základný produkt
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €
 • EUROGARANT PLUS – produkt s navýšeným krytím
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/2 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Objem motora
 • Účel použitia vozidla
 • Ročné platenie poistného je zvýhodnené zľavou 3%
 • Pri bezškodovom priebehu bonus až do výšky 60%
 • Osoby nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby majú zľavu 50%

Pripoistenia
- Živelné poistenie vozidla v cene PZP
- Úrazové poistenie každej osoby vo vozidle s limitom krytia 3 320 €

PZP KOOPERATIVA poisťovňa

PZP KOOPERATIVA poisťovňa

Produkty

 • PZP PARTNER – základný produkt
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €
 • PZP EUROPARTNER – produkt s navýšeným krytím
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/2 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Objem motora v cm3
 • Druh použitia vozidla
 • Ročné platenie poistného je zvýhodnené zľavou 3%
 • Pri bezškodovom priebehu bonus až do výšky 60%

Pripoistenia
- Živelné poistenie vozidla v cene PZP
- Úrazové poistenie každej osoby vo vozidle s limitom krytia 3 320 €

PZP Union poisťovňa

PZP Union poisťovňa

Produkty

 • PZP MINI – základný produkt
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €
 • PZP Optimum – produkt s navýšeným krytím
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/2 mil. €
 • PZP Excellent – produkt s nadštandardným krytím
  Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/3 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Hmotnosť vozidla: ako jediná v SR berie hmotnosť ako podstatný parameter
 • Vek osôb: nad 25 rokov nižšie poistné
 • Výkon auta v kW
 • Pre existujúcich klientov Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne dodatočná zľava 5%
 • Obchodná zľava vo výške 5% pre právnické osoby a 15% pre fyzické osoby

- Pri področnom platení sa nenavyšujú sadzby poistného

PZP UNIQA poisťovňa

PZP UNIQA poisťovňa

Produkt: Auto & Voľnosť PZP

- Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Objem motora
 • Bydlisko/sídlo
 • Vek osôb: nižšie sadzby pre osoby nad 27 rokov
 • Zľava pri bezškodovom priebehu do výšky 50%

Pripoistenia
- Ku PZP možnosť dojednať úrazové pripoistenie a pripoistenie právnej ochrany

PZP Wustenrot poisťovňa

PZP Wustenrot poisťovňa

Produkt: ONLINE PZP

- Limity poistného krytia škôd na zdraví/majetku: 5/1 mil. €

Sadzby PZP
Výška poistného sa stanovuje na základe týchto faktorov:

 • Vek – nižšie poistné pre osoby mladšie ako 26 rokov
 • Výkon auta v kW
 • Výhodnejšie ceny ak máte už dojednaný iný poistný produkt vo Wüstenrot poisťovni

- Prípojné vozíky si tu poistíte už za 9 €
- Pri področných platbách sa nenavyšuje výška poistného

Dôležité pojmy a definície týkajúce sa PZP

 • Biela karta: potvrdenie o dojednanom PZP vydávané poisťovateľom.
 • Zelená karta: medzinárodná karta automobilového poistenia vydávaná poisťovateľom. Poistenie sa vzťahuje na škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou vozidla na území krajín, ktoré sú členmi systému zelenej karty.
 • Limit poistného plnenia: najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.
 • Poistka: písomné potvrdenie o tom, že bola uzavretá poistná zmluva.
 • Poisťovateľ: právny subjekt, ktorý uzaviera s poistníkom poistnú zmluvu a vykonáva jeho správu.
 • Poistná doba: časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie.
 • Poistná sadzba (sadzba poistného): cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné v tuzemskej mene alebo v relatívnych hodnotách v percentách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu.
 • Poistná zmluva (PZ): určujúca právna skutočnosť, na základe ktorej vzniká poistenie ako právny vzťah medzi poisťovateľom a poistníkom. Poistnou zmluvou sa realizujú podmienky poistenia upravené v Občianskom zákonníku, všeobecných poistných podmienkach a osobitných poistných podmienkach.
 • Poistné: odplata za poskytovanú poisťovaciu službu.
 • Poistné plnenie: predstavuje peňažné alebo naturálne plnenie poisťovateľa pri vzniku poistnej udalosti.
 • Poistník: osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu.
 • Poistený: osoba, na zodpovednosť ktorej sa vzťahuje PZP.
 • Poškodený: ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa zákona.
 • Poistná udalosť (PU): vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu.
 • Likvidácia poistnej udalosti: pracovný postup, ktorý smeruje k rozhodnutiu, či je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie a stanovenie rozsahu povinnosti plniť.
 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy: (návrhopoistka) písomný návrh na uzavretie poistnej zmluvy. Prijatím návrhu poisťovateľom vzniká poistná zmluva.
 • Oprávnený zástupca poisťovateľa: osoba, ktorá uzaviera poistnú zmluvu v mene ASP, napr. viazaný finančný agent, samostatný finančný agent, poverený zamestnanec poisťovne atď.
 • Výročný deň poistenia: deň, ktorý sa svojím číselným označením dňa a mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak začiatkom poistenia je 29.2., tak je výročným dňom v neprestupných rokoch deň 28.2.
 • Poistné obdobie: časový úsek, za ktorý sa platí poistné; poistným obdobím v PZP je jeden rok, pokiaľ nie je v PZ dohodnuté inak.
 • Predbežné poistenie zodpovednosti: písomný záväzok poisťovateľa o tom, že poskytne poistné krytie za predbežných podmienok pred uzavretím PZ.
 • Držiteľ vozidla: fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je ako držitel vozidla zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.
 • Prevádzkovateľ motorového vozidla: fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s vozidlom.
 • Slovenská kancelária poisťovateľov: právnická osoba zriadená zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej členmi sú poisťovatelia, ktorí majú oprávnenie vykonávať PZP. Slovenská kancelária poisťovateľov okrem iného spravuje garančný fond, vykonáva hraničné poistenie, vedie register PZP, zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách a pod.
 • Splátka poistného: rozdelenie stanoveného poistného na niekoľko častí, ktoré sa uhrádzajú v určených intervaloch v rámci jedného poistného obdobia.
 • Spoluúčasť: peňažný záväzok poistníka, ktorého výška je dohodnutá v PZ a na ktorého splnenie vzniká poisťovateľovi voči poistníkovi nárok po výplate poistného plnenia z každej jednotlivej PU.