Zelená karta

Zelená karta je potvrdením o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území cudzieho štátu. Zelená karta však v sebe skrýva celý medzinárodný systém, resp. dohodu o preplácaní škôd, ktoré spôsobia motoristi v zahraničí.

Niektoré krajiny požadujú preukazovanie sa bielou kartou už na hraniciach, väčšinou sa však podľa dohôd predpokladá, že vozidlo má uzatvorené poistenie a kontroly na nerobia. Zelenú kartu však budete potrebovať v prípade poistnej udalosti, navyše na nej nájdete množstvo užitočných kontaktov.

Spoločne s Bielou kartou dostanete Zelenú kartu od poisťovne, v ktorej ste uzavreli PZP a zaplatili prvé poistné, do 1 mesiaca od uzavretia poistenia. Zelenú kartu ľahko rozlíšite od ostatných dokumentov, keďže, ako je uvedené v názve, má zelenú farbu. Navyše je vystavovaná v medzinárodnom formáte.

Spôsob fungovania Systému zelená karta?

Systém zelenej karty sa dá chápať ako medzinárodná dohoda medzi viacerými štátmi a k nim prislúchajúcich poisťovacích inštitúcii o pokrývaní škôd na zdraví a majetku, ktoré boli spôsobené motoristami s bydliskom/sídlom v cudzom štáte. Takýto systém je pre vás ako vodičov výhodný, keďže nemusíte individuálne uzatvárať poistenie do krajiny, do ktorej práve cestujete, ale máte poistné krytie automaticky zabezpečené Systémom zelenej karty vo všetkých jej členských krajinách (čo predstavuje takmer všetky európske krajiny, viď. tabuľka nižšie).

Ak spôsobíte škodu prevádzkou motorového vozidla v štátoch, ktoré patria do Systému zelenej karty, škody za vás uhradí príslušná inštitúcia, Kancelária poisťovateľov, ktoré má zriadený každý členský štát Systému zelenej karty. Táto bude následne o náhradu škody žiadať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Kód krajiny Členské štáty Systému zelenej karty Kód krajiny Členské štáty Systému zelenej karty
A Rakúsko IS Island
AL Albánsko L Luxembursko
AND Andorra LT Litva
B Belgicko LV Lotyšsko
BG Bulharsko M Malta
BIH Bosna a Hercegovina MA Maroko
BY Bielorusko MC Monako
CH Švajčiarsko MD Moldavsko
CY Cyprus MK Bývalá zväzová republika Macedónsko
CZ Česká Republika N Nórsko
D Nemecko NL Holandsko
DK Dánsko P Portugalsko
E Španielsko PL Poľsko
EST Estónsko RO Rumunsko
F Francúzsko RSM Republika San Marino
FIN Fínsko RUS Rusko
FL Lichtenštajnsko S Švédsko
GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska SRB Srbsko a Čierna Hora
GR Grécko SCV Vatikán
H Maďarsko SK Slovenská Republika
HR Chorvátsko SLO Slovinsko
I Taliansko TN Tunisko
IL Izrael TR Turecko
IR Irán UA Ukrajina
IRL Írsko    

 


Čítajte aj:

Biela karta
Správa o nehode