Biela karta

Biela karta slúži ako doklad resp. potvrdenie o riadnom uzavretí PZP, ktoré máte povinnosť predložiť pri dopravnej kontrole. Nezabudnite nosiť počas vedenia motorového vozidla Bielu kartu neustále pri sebe, inak môžete zo strany polície dostať pokutu. Rovnako budete Bielu kartu potrebovať v prípade dopravnej nehody, kedy je potrebné do správy o nehode a tlačív pre nahlasovanie škody uviesť viaceré údaje, ktoré nájdete v Bielej karte, ktorú ste dostali ku PZP (napr. číslo poistnej zmluvy). Tieto údaje budete potrebovať aj pri výpovedi PZP.

Biela karta obsahuje všetky potrebné údaje o držiteľovi vozidla resp. firemné údaje ak sa jedná o právnickú osobu, údaje o vozidla (EVČ, VIN, číslo osvedčenia o evidencií motorového vozidla, typ, model a značka automobilu ), údaj o poisťovni, ktorá vydala Bielu kartu a informáciu o poistnom období.

Bielu kartu dostanete od poisťovne po uzatvorení poistnej zmluvy a zaplatení prvého poistného. Poisťovňa vám ju pošle poštou zvyčajne do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy. Počas tohto obdobia sa môžete preukazovať dočasnou bielou kartou, ktorú vám poisťovňa dá k dispozícii ihneď po uzatvorení PZP. Platnosť Bielej karty je v závislosti od poisťovne a poistnej zmluvy celá poistná doba (tj. platnosť na dobu neurčitú) alebo len jedno poistné obdobie. Biela karta samozrejme prestáva platiť zánikom PZP, kedy by ste ju navyše mali vrátiť do poisťovne.

Čítajte aj:
Zelená karta
Správa o nehode

Vzor Bielej karty

Biela karta PZP