Poistná udalosť

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Čítajte čo by ste mali vedieť a robiť, ak sa ocitnete v pozícii poškodeného alebo vinníka nehody a ako prebieha nahlasovanie poistnej udalosti.

 1. Ako prvú vec vždy skontrolujte, či nedošlo k ujme na zdraví niektorého účastníka dopravnej nehody. V prípade, že došlo k zraneniu, hneď volajte políciu a záchrannú službu.

  Musím vždy volať k dopravnej nehode políciu?
  Nie. Ak nikto nebol zranený, policajtov volajte len ak došlo k škode na majetku, ktorá odhadom presahuje sumu 3390 €, prípadne v situácii keď sa neviete dohodnúť, kto bol vinníkom nehody.

  Tel čísla:
  Integrovaný záchranný systém – 112
  Záchranná služba – 155,
  Polícia – 158,
  Požiarna a záchranná služba – 150

 2. Vyplňte tlačivo Správa o nehode:

  Ďalšou vecou, ktorú je potrebné vykonať je zdokumentovanie poistnej udalosti. Každý je povinný pri sebe v aute nosiť tlačivo Správa o nehode. Vinník nehody aj poškodený dôsledne vyplnia časti tlačiva, ktoré sa ich týkajú. V prípade, ak je druhým účastníkom poistnej udalosti cudzinec, na vyplnenie môže využiť niektorú z jazykových verzií tlačiva Správa o nehode.
  Po podpísaní tlačiva oboma stranami, vinník má povinnosť do 15 dní nahlásiť (ak sa nehoda stala v zahraničí stačí do 30 dní) a odovzdať záznam o poistnej udalosti vo svojej poisťovni. Poškodený dostáva kópiu správy o nehode.

 3. Likvidácia poistnej udalosti a vyplácanie poistného plnenia

  Nasledovať bude likvidácia nahlásenej poistnej udalosti v poisťovni škodcu, ktorá následne vypláca poistné plnenie priamo poškodenej strane. Spôsob vyplácania závisí aj od toho, či poškodená strana má uzatvorené havarijné poistenie.

  1. Prípad, keď máte na vozidlo dojednané havarijné poistenie:

   Ako prvé musíte poistnú udalosť nahlásiť vo vašej havarijnej poisťovni. Po likvidácii poistnej udalosti vám poisťovňa priamo preplatí poistné plnenie, ktoré však bude znížené o dohodnutú výšku spoluúčasti. Spoluúčasť je následne hradená poisťovňou vinníka nehody z jeho povinného zmluvného poistenia.

  2. Prípad, keď nemáte na vozidlo dojednané havarijné poistenie:

   V tomto prípade je potrebné v poisťovni vinníka nahlásiť vznik poistnej udalosti. Možností ako to urobiť je viac: telefonicky, cez online formulár alebo si môžete stiahnuť a vyplniť tlačivo pre nahlasovanie poistnej udalosti a odoslať ho poštou či faxom. Pripravili sme pre vás rýchly prehľad s kontaktmi na všetky poisťovne a odkazmi na stiahnutie príslušných formulárov. Pozrite odkazy v spodnej časti stránky.

  Likvidácia poistnej udalosti a výška poistného plnenia sa určí po obhliadke technikom poisťovne, pričom sa zohľadňuje najmä cena práce a cena náhradných dielov v nových cenách (v poistných zmluvách sú určené rôzne limity napr. na normohodinu práce či minimálnu výšku spoluúčasti a podobne).

Dokumenty a kontakty, ktoré by ste mohli potrebovať v prípade poistnej udalosti