Nahlásenie poistnej udalosti – škodca

Kontakty pre nahlasovanie škôd resp. poistnej udalosti

Nasledovné kontakty, telefónne čísla, online formuláre a podobne využijete ak ste zavinili dopravnú nehodu a potrebujete nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť.

pozri aj >> Nahlásenie poistnej udalosti – poškodený


Allianz – Slovenská poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti:

- zo Slovenska: 0800 122 222

- zo zahraničia: +421.2.496 15 677

Online formulár pre nahlasovanie poistnej udalosti:

Nahlásenie poistnej udalosti Allianz – škodca


AXA poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti:  AXA linka: +421 2 2929 2929

Sledujte stav riešenia Vašej poistnej udalosti tu:

Nahlásenie poistnej udalosti AXA – škodca


ČSOB poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti:

0850 311 312 (Telekom)

0912 611 612 (Telekom mobil)

0906 330 330 (Orange)

Všetky potrebné informácie k nahlasovaniu poistnej udalosti v ČSOB nájdete tu:

Nahlásenie poistnej udalosti ČSOB – škodca


Generali Slovensko poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti:

zo SR: 0850 111 117

zo zahraničia: +421 2 58 27 66 66

Informácie a materiály potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti v Generali:

Nahlásenie poistnej udalosti Generali – škodca


Groupama poisťovňa

Kontakty pre ohlasovanie poistnej udalosti

Call Centrum: +421 2 208 54 208

Online formulár : Formulár – nahlásenie poistnej udalosti Groupama Garancia

Všetko potrebné k ohlasovaniu poistnej udalosti v Groupama Garancia poisťovni

Nahlásenie poistnej udalosti Groupama – škodca


KOMUNÁLNA poisťovňa

Telefonický kontakt na centrálny dispečing škôd Komunálnej poisťovne

pre SR: Centrálny dispečing škôd Komunálnej poisťovne: 0850 111 566

zo zahraničia: +421 2 52 62 72 82.

Podrobnosti o nahlasovaní poistnej udalosti nájdete tu:

Nahlásenie poistnej udalosti Komunálna – škodca


KOOPERATIVA poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti:: 0850 111 577

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti v poisťovni Koperativa:
Nahlásenie poistnej udalosti Kooperativa – škodca


Union poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti:  0850 111 211

Nahlasovanie poistnej udalosti v Union poisťovni:

Nahlásenie poistnej udalosti Union – škodca


UNIQA poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti :

Call Centrum UNIQA: 0850 111 400

Všetky informácie k nahlasovaniu poistnej udalosti nájdete tu:

Nahlásenie poistnej udalosti UNIQA – škodca


Wüstenrot poisťovňa

Telefonický kontakt pre ohlasovanie poistnej udalosti: 02 / 57 889 902

Postup v príade poistnej udalosti:

Nahlásenie poistnej udalosti Wüstenrot poisťovňa – škodca