Výpoveď PZP

Stiahnite si formuláre k výpovedi, resp. zručeniu PZP
Formuláre - zrušenie PZP

Ako vypovedať PZP a uzavrieť výhodnejšiu poistku v inej poisťovni

  1. Vezmite do ruky vašu aktuálnu poistnú zmluvu, resp. postačí aj bielu karta. Zistite, ktorým dňom končí aktuálne poistné obdobie (zvyčajne je poistným obdobím 1 technický rok, napr. 12.5.2012-12.5.2013). Výpoveď musí byť doručená vo vašej aktuálnej poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (dátum podania na pošte sa neberie do úvahy).
  2. Stiahnite si tento formulár výpoveď PZP v hornej časti stránky
  3. Tento formulár vyplňte a dvakrát vytlačte.
  4. Vyplnený a vytlačený formulár výpoveď PZP pošlite doporučene do vašej súčasnej poisťovne, najneskôr v termíne, o ktorom sa píše v bode 1. Poisťovňa by následne mala uznať vašu výpoveď.
  5. Nájdite si a uzavrite nové výhodné PZP cez našu web aplikáciu: Online PZP