Správa o nehode

Stiahnuť tlačivo Správa o nehode PZP

Správa o nehode je tlačivo, ktoré musíte mať povinne pri sebe vo vozidle a slúži na zdokumentovanie poistnej udalosti pre potreby likvidácie poistnej udalosti a následného preplácania škôd. Tlačivo dostanete spolu s ostatnými dokumentmi a potvrdeniami k uzavretej PZP zmluve. Tlačivo je medzinárodného formátu vo viacerých jazykových verziách, teda ho využijete na zdokumentovanie poistnej udalosti aj v prípade, ak sa poistnej udalosti resp. dopravnej nehody zúčastnil aj príslušník cudzieho štátu.

Poistná udalosť a vypĺňanie správy o nehode

Vyplniť musíte jednu sadu tlačív. Vinník a poškodená strana spoločne vypĺňajú tlačivo, každý časť, ktorá sa ho týka. Vyplnené tlačivo zúčastnení podpíšu a následne poškodená strana dostane jednu kópiu tlačiva ako potvrdenie o zápise. Originál musí vinník zaniesť do svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti (resp. 30 dní, ak sa škoda stala mimo územia SR).

Kedy musím volať políciu

Políciu volajte v nasledovných prípadoch:

  • Škoda na majetku odhadom presahuje 3990 €
  • Pri dopravnej nehode bol niekto zranený
  • U účastníkov dopravnej nehody je prítomný alkohol, resp. máte na to podozrenie
  • Neviete sa dohodnúť s ďalšími účastníkmi dopravnej nehody, kto bol jej vinníkom

 


Čítajte aj:

Zelená karta
Biela karta